Tepecik’ten TÜBİTAK’a bir proje daha...

Kategori: SAĞLIK - Tarih: 22 Ağustos 2017 14:34
Tepecik’ten TÜBİTAK’a bir proje daha...

  Sağlık Bakanlığı İzmir Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 2016 yılında TÜBİTAK tarafından Tıbbi Biyokimya alanında kabul edilen projeden sonra, Nöroloji alanından da bir proje kabul edildi.

Yürütücüsünün Uzm. Dr. Fatma Demet Arslan'ın olduğu, Tepecik EAH ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nden toplam on bir araştırmacının bulunduğu "Rektal (Kalın Barsak) Kanser Tedavi Etkinliğinin Takibinde Kullanılabilecek Aday Tümör Belirteçlerin Gen İfadelenmesinin Araştırılması” isimli proje TÜBİTAK 3001–Başlangıç AR-GE Projeleri destekleme programı tarafından kabul edildi.
Uzm. Dr. Fatma Demet Arslan “Projemizin amacı; rektal kanser teşhisi konulmuş hastalarda kemoterapi veya radyoterapiye yanıtı öngörebilecek belirteçleri (Survivin, Beclin 1, Hipoksi ile uyarılabilen transkripsiyon faktörü-1α ve Karbonik anhidraz-9) tedavi boyunca izlemek ve hastalığın seyri ile ilişkisini araştırmaktır. Bu belirteçler tümör hücre ölümü ve oksijensizliğe direnç ile ilgilidir. Tedaviye kısmi veya tam yanıtı öngörebilecek belirteçler tespit edilebilirse, hastalara daha az zararlı ve daha etkili, kişiye özgü tedavi seçeneklerine sahip yeni tedavi stratejileri geliştirme ve uygulama olanağı sağlanabilir. Elde edilen sonuçlarla tam yanıtın tespiti sağlanırsa cerrahi tedaviden kaçınarak organ koruyucu yaklaşım mümkün olabilecektir. Ayrıca, hedeflenmiş tedavi uygulaması ile tedavi maliyetleri düşürülebilir. Projede yer alan tüm hocalarıma ve bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen Hastane Yöneticimiz Prof. Dr. Gökhan Akbulut'a aynı zamanda AR-GE Direktörü Müdür Yardımcısı Hakan Sakaoğlu'na çok teşekkür ediyorum." dedi.
 
Genç araştırmacılar teşvik edilmeli…
 
Yine TÜBİTAK 3001–Başlangıç AR-GE Projeleri destekleme programı çerçevesinde projesi kabul edilen diğer bir çalışma da hareket bozukluğu ve nöro-otolojik testler alanından geldi. TÜBİTAK tarafından 2017 Haziran ayında desteklenmeye uygun bulunan "Esansiyel Tremorda Servikal Vestibüler Evekod Myojenik Potansiyeller" adlı projenin yürütücüsü TEAH Anatomi ve Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Feray Güleç Uyaroğlu ise "Araştırmamızı EÜTF Nöroloji ABD ile ortak bir proje şeklinde hazırladık. Çalışmadan elde edilen veriler hareket bozukluğu hastalarında hem tanının doğrulanması, hem de hastalara verilen tedavi etkilerinin objektif bir şekilde değerlendirmesini sağlayacaktır. Rakamsal ifadelerle hastaların yapılan tedavilerden yararlanıp yararlanmadığı veya ne ölçüde yararlandığına ilişkin objektif kanıtlar elde etmeyi umuyoruz. Ayrıca çalışmamızın Eğitim Araştırma Hastanelerinde kaliteli ve uluslararası standartta sağlık hizmeti sunan meslektaşlarımızın, aynı zamanda bilimsel araştırma alanında faaliyet göstermelerine yönelik motivasyonlarını arttıracağını da umuyoruz." dedi.​
 

http://www.imghaber.com/haberprint/tepecik-ten-tubitak-a-bir-proje-daha----16789.html